введение
        назад   контакт форум
регистрация   забыл пароль?
пользователь  
пароль
адреса
любимые
ищи ищи точнее
Tutvustus

Tavakasutajaks registreerumine   Kaupmehe sisuhaldus   Ostukeskkond   Lepingud ja tarnimine   Kaupmeheks registreerumine   Demonstratsioonid  

Laat.ee pakub eesti asja

Laat.ee eesmärgiks on tagada kodumaiste omatoodete ja traditsiooniliste tootmisviiside jätkusuutlikkus. 
Ainulaadne kaugtöökeskkond viib kokku Eesti väiketootjad ja nende ostjaskonna küsimata selle eest tasu.
 
Laat.ee on maailmas esimene suhtlus- ja kauplemisportaal, kus tasuta loodud veebiesindused ühendatakse interaktiivse kasutajaliidesega. Portaalis on igal ettevõttel tasuta kodulehekülg, kus leidub põhjalik ülevaade tootjast ja tema kaubavalikust. Kontakti saab luua läbi interneti suhtluskanalite kui ka telefoninumbri valimisel. Kõik toimub kaupmehe ja tema külalise vahel privaatselt ja poolte kokkuleppel. 

Laat.ee meeskonna poolt loodud vaba kauplemiskeskkond, tasuta veebiesindused ning vabad reklaampinnad, mille pealt teenib müügitulu tavaline portaali kasutaja, esindavad internetis uut mõtlemist ja väärtussüsteemi.

Laat.ee veebisüsteem on pannud aluse definitsioonile Fair Online Network, FON (Õiglane Interneti Võrgustik). Portaalimudel võimaldab luua personaalseid veebiesindusi võrgustikus, kus ühiste sihtgruppide jaoks on loodud interaktiivne liides. Rakendus toetab eeskätt väikerühmituste kommunikatsiooni ühiste sihtgruppidega ja nende turustustööd erinevatelt distantsidelt. Kuna tegemist on kaugtöökeskkonnaga on lisaväärtusteks pere- ja kodukeskne eluviis, mobiilsus ja ettevõtte ülalpidamiskulude kokkuhoid. 

KASUTAJATINGIMUSED

Tule ja toeta eesti asja!
Registreeri kontaktid siit 
ja kauple tasuta!
 

MTÜ Virtuaalturg 
info@laat.ee

 

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas Laat.ee küsib liikmemaksu?

Portaal ei maksusta liikmelisust, teenuseid, serveriruumi ega kaubatehinguid (va. erisoovid). Kui kaupmees osutub vahendajaks või suurtootjaks, jääb portaalile õigus liikmelisus peatada.

 

Kui portaal ei küsi tootjalt raha, siis kuidas saab sellisel juhul kasumit portaali haldaja?

Laada ülalpidamise kulud ei tule väiketootja ega tema ostjaskonna taskust, vaid reklaampartneritelt. Väiketootja võib reklaamida ja turustada kaupa ilma mingi rahalise panuseta – portaali eesmärk on toetada väiketootjaid J

 

Kas tootehinna sisse peab siiski arvestama mingi vahendusprotsendi?

Laat.ee ei küsi kauplemise eest raha ega sekku kaupmehe ja ostja vahelistesse suhetesse. Portaali haldaja ei nõua ka ülevaadet sooritatud tehingute kohta. Kaupmees võib jätta soovi korral üldse tootehinna kokkuleppeliseks.

 

Missuguses vormis peab olema ettevõtlus registreeritud?

Laat.ee ei kohusta kaubaesindajat tõendama oma juriidilist keha. Portaaliga liitumisel ei ole nõutud FIE, OÜ või mõni muu vorming, kuid ettevõtja peab oma kaupa, või volituse alusel esindatud kaupa, tootma Eesti Vabariigi territooriumil ning vastama väiketootja staatusele (loe alljärgnevat). Kaupmehe ja tavakasutaja vahelised tehingud peavad lähtuma headest kaubandustavadest. Soovides võita ostjaskonna suuremat usaldust, on soovitatav siiski määrata oma ettevõtluse vorm ning lisada ka vajalikud tunnused.

 

Mis on erinevus väiketootja ja suurtootja vahe?

Portaaliga liitunud kaupmees peab olema väiketootja või tema volitatud esindaja. Ettevõtja ei tohi tegeleda suure massitoodanguga. Töötajate arv peab jääma allapoole 50 inimest (kui on tegemist erikokkuleppega, liidu või seltsiga, on suur liikmelisus lubatud).

 

Mis on omatoode ja kes seda võib esindada?

Omatoode on Laat.ee seisukohast kaubaartikkel, mida registreeritud kaupmees esindab tootja/autori volituse alusel või toodab isiklikult kooskõlas kõigi nõuete ja litsentsidega. Nimetatud omatoode peab olema valmistatud Eesti Vabariigi territooriumil, võimalusel täielikult või suuremas osas kohalikust toorainest/materjalidest (väljaarvatud pakendamine).

 

Kas tootehind ja transpordihind peaksid olema määratud?

Kaupmees võib jätta soovi korral nii toote- kui transpordihinna kokkuleppeliseks. Siiski on soovitatud olla täpne oma tootede kohta info esitlemises, et garanteerida ostja suurem huvi.
 

Kuidas saab varasem tavakasutaja registreerida ennast kaupmeheks?

Pärast sisselogimist oma praeguste andmetega, sisenege üleval päises lehele "kontaktandmed". Seal on võimalik ennast ümber vormistada kaupmeheks märgistades "Kaupmees" staatuse.

 

Mida saab teha pärast kaupmeheks registreerumist?

1.Sisestage üleval päises oma andmed ja kasutajatunnused. Sisenege noole abil.

2.Seejärel tekib päisesse link "sisuhaldus".  Valige see lehekülg tooteinfo sisestamiseks. Määrake "tooterühma" nimi ja seejärel sisestage oma "tooted".

Tooteinfo muutmiseks valige sisuhalduses link "Sinu laadad".
 

Miks ei ole toode nähtaval?

Probleem võib tekkida juhul kui sisestatud info on jäänud salvestamata.

  

Mida teha kui parool on ununenud?

Ununenud parooli saate teada kui valite päises lingi "unustasid parooli?". Pärast kasutajatunnuse sisestamist, saadetakse parool Teile e-kirjaga. Kui ka kasutajatunnus on ununenud, palume teavitada aadressil info@laat.ee 

Kõik õigused reserveeritud.   All rights reserved.